🚚 LIVRARE GRATUITĂ LA TOATE CUMPĂRILE DE LA 100 Lei

Politica de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate (denumită în continuare "Politica") este de mare importanță pentru HOBBY ART TRADE Sp Z.O.O. (denumită în continuare "Brushme") și este menită să reglementeze relațiile dintre noi și orice persoană fizică, întreprinzător individual sau persoană juridică (denumită în continuare "Utilizator") în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe care Brushme le poate primi de la Utilizator în procesul de utilizare a site-ului https://brushme.com/ (denumit în continuare "Site")

Politica se bazează pe cerințele actualului Regulament general al UE privind protecția datelor 2016/679 (denumit în continuare "GDPR") și pe alte acte legislative europene aplicabile privind protecția datelor și face parte integrantă din acordul dintre Utilizator și Brushme cu privire la utilizarea acestui Site web.

Această Politică de confidențialitate explică modul în care Brushme utilizează informațiile personale ale Utilizatorului.

Brushme poate colecta unele dintre datele personale ale Utilizatorului în modul și în scopurile descrise mai jos prin intermediul acestui Site web.

Brushme prețuiește datele personale ale fiecărui Utilizator al Website-ului și utilizează datele personale ale Utilizatorului pentru a furniza și îmbunătăți serviciile.


DISPOZIȚII GENERALE

Datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Operatorul de date cu caracter personal este o persoană fizică sau juridică care/care (singură sau împreună cu alte persoane) determină scopurile și metodele de prelucrare actuală sau viitoare a oricăror informații cu caracter personal. În cadrul acestei Politici, Brushme acționează în calitate de Controlor al datelor cu caracter personal ale Utilizatorului atunci când Utilizatorul utilizează Site-ul.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice activitate sau o serie de activități, cum ar fi colectarea, înregistrarea, acumularea, stocarea, adaptarea, modificarea, actualizarea, utilizarea și diseminarea (distribuirea, vânzarea, transferul), depersonalizarea, distrugerea datelor cu caracter personal, inclusiv cu ajutorul sistemelor informatice (automate).

Această Politică se aplică tuturor datelor cu caracter personal ale Utilizatorului care pot fi obținute de Brushme în timpul utilizării de către Client a Site-ului.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul Utilizatorului în conformitate cu articolul 6 (1), punctul (a), din GDPR.

Brushme prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului numai dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții specificate la articolul 6 din GDPR, inclusiv, dar fără a se limita la:

-utilizatorul și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

-prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui acord cu Utilizatorul;

-o astfel de prelucrare este impusă de legislația țării în care se află Utilizatorul.

DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE ȘI PRELUCRATE DE BRUSHME ȘI MODUL ÎN CARE SUNT COLECTATE

Pentru a-și desfășura activitățile și a-și îndeplini obligațiile, Brushme prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului furnizate de acesta în momentul utilizării Site-ului, care sunt împărțite în două tipuri.

Primul tip este reprezentat de informații de identificare personală - date pe care Utilizatorul le furnizează direct și în cunoștință de cauză către Brushme. Acestea includ informațiile pe care Utilizatorul le introduce atunci când își creează un cont, când completează formularele de pe Site-ul web, precum și datele pe care Utilizatorul le generează în timpul utilizării Site-ului web, cum ar fi feedback-ul, interacțiunile retrospective, acțiunile create etc.

În procesul de utilizare a Site-ului, în funcție de situație, Brushme poate solicita Utilizatorului să furnizeze următoarele date cu caracter personal: nume complet, e-mail, țară, cod poștal, oraș, stradă, clădire, alte note (opționale, furnizate la cererea Utilizatorului în cadrul stabilit de acesta).

Aldoilea tip este reprezentat de informații care nu permit identificarea personală - date pe care Brushme le colectează automat atunci când Utilizatorul utilizează Site-ul și serviciile. În special, la fiecare vizită pe Website, sunt colectate automat informații despre dispozitivul utilizatorului website-ului, inclusiv: tipul și versiunea browserului; sistemul de operare; adresa IP, fus orar, limbi. Prelucrarea acestor informații este necesară pentru vizualizarea conținutului Website-ului. Astfel de informații vor fi șterse după îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate. Aceste date sunt utilizate numai pentru operarea și îmbunătățirea site-ului web.

SCOPUL OBȚINERII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul obținerii și prelucrării datelor cu caracter personal este:

- Identificarea Utilizatorului înregistrat pe Site-ul web în scopul de a oferi Utilizatorului acces la resursele personalizate ale Site-ului web și/sau crearea unui cont după primirea consimțământului Utilizatorului pentru crearea unui cont.

- Plasarea unei comenzi și măsurile care vizează executarea acesteia.

- Executarea acordului în cazul în care Utilizatorul este una dintre părți sau pentru a lua măsuri la cererea Utilizatorului înainte de încheierea acordului: Brushme utilizează datele cu caracter personal ale Utilizatorului pentru a îndeplini obligațiile în cadrul unui contract de vânzare-cumpărare, al unui contract de servicii sau al unui alt contract în care Utilizatorul este una dintre părți, precum și pentru a încheia un contract cu o organizație de expediere/curierat sau cu alte părți terțe, dacă acest lucru este necesar pentru ca Brushme să își îndeplinească obligațiile față de Utilizator.

- Scopuri de marketing, și anume, efectuarea de cercetări statistice și de altă natură pe baza datelor depersonalizate, precum și furnizarea către Utilizator de informații despre servicii, promoții curente și oferte speciale legate de serviciile furnizate de Brushme prin intermediul site-ului web.

Brushme prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului în scopuri de marketing, ținând cont de interesele legitime și de relațiile pe care Utilizatorul le-a stabilit cu Site-ul web.

Brushme poate trimite Utilizatorului e-mailuri referitoare la funcționalitatea Site-ului web sau alte comunicări, care pot conține, de asemenea, materiale de marketing legate de serviciile Brushme pentru care Utilizatorul s-a înregistrat sau de care este interesat. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului pentru astfel de sarcini de marketing se va baza pe interesele legitime ale Brushme.

În orice caz, atunci când primește e-mailuri de marketing de la Brushme, Utilizatorul, în calitate de persoană vizată, are întotdeauna dreptul de a-și retrage consimțământul și/sau de a se dezabona de la e-mailurile de marketing de la Brushme în orice moment. Utilizatorul poate renunța la primirea de materiale de marketing sau promoționale urmând instrucțiunile din e-mailurile de marketing ale Brushme.

- Îmbunătățirea site-ului web: Brushme utilizează informații despre utilizarea de către Utilizator a Site-ului web pentru a înțelege mai bine comportamentul și tendințele rețelei, pentru a identifica eventualele întreruperi și probleme tehnice în vederea îmbunătățirii calității serviciilor Site-ului web.

- Primirea de feedback din partea Utilizatorului, inclusiv trimiterea de mesaje și cereri privind utilizarea Site-ului web, furnizarea de servicii, procesarea cererilor și solicitărilor din partea Utilizatorului.

- Determinarea locației Utilizatorului pentru securitate și prevenirea fraudei.

- Confirmarea autenticității și a caracterului complet al datelor cu caracter personal furnizate de către Utilizator.

- Furnizarea către Utilizator a unui sprijin eficient pentru clienți și tehnic în cazul unor probleme legate de utilizarea Site-ului, a produselor și serviciilor furnizate de Brushme.


TERMENI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt stabiliți ținând cont de scopurile prelucrării, dar nu mai mult decât cei definiți de GDPR.

6.4. Brushme poate, în timp, să minimizeze datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe care Brushme le utilizează sau chiar să anonimizeze aceste date, astfel încât acestea să nu mai poată fi legate personal de Utilizator. În acest caz, Brushme va putea utiliza aceste informații fără a mai informa Utilizatorul.


COOKIES

Acest site utilizează cookie-uri sau alte tehnologii/instrumente, cum ar fi pixeli, stocare locală, etichete, identificatori sau servicii externe (denumite în continuare "cookie-uri") utilizate atunci când Utilizatorul vizitează sau utilizează site-ul web. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni stocate de către browser pe dispozitivul Utilizatorului pentru a înregistra anumite informații sau fișiere de imagine, cum ar fi pixelii. La următoarea vizită a Utilizatorului pe Site-ul web de pe același dispozitiv, informațiile stocate în cookie-uri vor fi ulterior transferate fie către site-ul web Brushme (cookie-uri de primă parte), fie către un alt site web căruia îi aparține cookie-ul (cookie-uri de terță parte).

Datorită informațiilor stocate și returnate, site-ul web corespunzător poate recunoaște faptul că Utilizatorul l-a accesat și vizitat deja cu ajutorul browserului utilizat pe dispozitivul respectiv. Brushme utilizează astfel de informații pentru a putea proiecta și reproduce site-ul web într-un mod optim, în funcție de preferințele Utilizatorului.

Brushme utilizează cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pe Website-ul nostru în mai multe scopuri, inclusiv pentru a oferi funcționalitate Website-ului, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, pentru a înțelege comportamentul online al persoanelor care interacționează cu Website-ul nostru și pentru a oferi publicitate Utilizatorilor ținând cont de interesele acestora.

Principalele cookie-uri utilizate de către Website:

coоkies "necesare" care permit utilizarea serviciilor disponibile pe Site-ul web, cum ar fi cookie-urile de autentificare utilizate pentru serviciile care necesită autentificare pe Site-ul web, cookie-urile utilizate în scopuri de securitate, cum ar fi cele utilizate pentru a detecta fraudele de autentificare pe Site-ul web;

cookie-uri "funcționale și analitice" care permit "reținerea" setărilor selectate de utilizator și personalizarea interfeței utilizatorului, de exemplu, în ceea ce privește limba sau regiunea selectată de utilizator, dimensiunea fontului, aspectul site-ului web și colectarea de informații despre modul de utilizare a paginilor site-ului web etc.;

"Publicitate" coоkies care permit Utilizatorului Site-ului web să furnizeze conținut publicitar mai relevant pentru interesele acestuia.

Utilizatorul poate dezactiva cookie-urile prin modificarea setărilor browserului său, dar acest lucru poate afecta funcționarea site-ului web.

Această secțiune oferă informații suplimentare despre procesele și instrumentele Website-ului, în special de la partenerii externi.


Utilizarea Google Analytics

Site-ul web utilizează serviciul de analiză web Google Analytics de la Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda; "Google").

Prelucrarea datelor servește la analiza acestui Site web și a vizitatorilor săi, precum și în scopuri de marketing și publicitate. În acest scop, Google va utiliza informațiile primite în numele operatorului acestui site web pentru a evalua utilizarea site-ului web de către utilizator, pentru a întocmi rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Printre altele, pot fi colectate următoarele informații: Adresa IP, data și ora accesării paginii, calea de accesare a clicului, informații despre browserul utilizat și despre dispozitivul utilizat de Utilizator, paginile vizitate, URL-ul referentului (site-ul web prin care Utilizatorul accesează site-ul web), date de localizare, activitatea de cumpărare.

Google Analytics utilizează tehnologii precum cookie-urile, stocarea web în browserul web și balize web care permit analiza utilizării site-ului web de către Utilizator. Informațiile generate în acest fel despre utilizarea de către Utilizator a acestui site web sunt transmise, de obicei, către un server Google din SUA și stocate acolo. Nu există o decizie de adecvare din partea Comisiei Europene pentru SUA. Transferul de date se bazează, printre altele, pe clauze contractuale standard ca garanții adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal, care pot fi consultate la https://policies.google.com/privacy/frameworks și https://business. safety.google/adsprocessorterms/. Google și autoritățile guvernamentale din SUA au acces la datele utilizatorilor. Google poate asocia datele Utilizatorului cu alte date, cum ar fi istoricul de căutare al acestuia, conturile personale, datele de utilizare de pe alte dispozitive și orice alte date pe care Google le deține despre Utilizator.

Anonimizarea IP este activată pe acest site web. Ca urmare, adresa IP a Utilizatorului va fi scurtată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state membre ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transferată către un server Google din SUA și scurtată acolo.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt prelucrate în baza articolului 6, alineatul 1, litera f, din GDPR, datorită interesului legitim primordial al Brushme în crearea unui site web orientat spre nevoi și a unui design orientat spre țintă. Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment unei astfel de prelucrări a datelor sale cu caracter personal din motive legate de situația sa specifică.

Utilizatorul poate interzice Google să colecteze datele generate de Google Analytics și legate de utilizarea site-ului web (inclusiv adresa IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând plug-in-ul pentru browser disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=en.

Pentru a împiedica colectarea și stocarea datelor Google Analytics pe diferite dispozitive, utilizatorul poate instala un cookie de excludere. Cookie-urile de tip opt-out împiedică colectarea viitoare a datelor Utilizatorului atunci când acesta vizitează acest site web. Utilizatorul trebuie să renunțe la toate sistemele și dispozitivele pe care le utilizează pentru ca acest lucru să fie eficient. În cazul în care Utilizatorul șterge cookie-ul de excludere, cererile vor fi trimise din nou către Google. Dacă Utilizatorul face clic aici, va fi instalat un cookie de dezactivare: Dezactivați Google Analytics.

Informații suplimentare privind termenii și condițiile de protecție și utilizare a datelor pot fi găsite la https://www.google.com/analytics/terms/de.html sau la adresa

https://policies.google.com/?hl=en&gl=en și la https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en .


Utilizarea Retargeting-ului cu ad:C Media

Brushme utilizează tehnologia de retargetare a ad:C Media GmbH (Marktplatz 10, 93128 Regenstauf; "ad:C media") pe site-ul nostru web.

Scopul programului este de a viza în mod specific vizitatorii site-ului web care și-au exprimat deja interesul pentru magazinul și produsele Brushme cu publicitate personalizată bazată pe interese.

Afișarea reclamelor se bazează pe analiza bazată pe cookie-uri a comportamentului de utilizare anterioară, deși nu sunt stocate date cu caracter personal. Un fișier cookie este stocat pe computerul sau pe dispozitivul mobil al utilizatorului pentru a colecta date anonime despre interesele utilizatorului și, astfel, pentru a adapta reclamele la informațiile stocate. Acest lucru înseamnă că Utilizatorului i se vor afișa reclame care cel mai probabil corespund intereselor sale în materie de produse și informații.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt prelucrate pe baza articolului 6, alineatul 1, litera f, din GDPR, datorită interesului legitim primordial al Brushme de a direcționa vizitatorii site-ului web cu publicitate bazată pe interese. Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment unei astfel de prelucrări a datelor sale cu caracter personal din motive legate de situația sa specifică.

Pentru a împiedica colectarea și stocarea datelor de către fișierele media ad:C pe diferite dispozitive, Utilizatorul poate instala cookie-uri de excludere aici: https://ad.adc-serv.net/. Cookie-urile de tip opt-out previn colectarea viitoare a datelor Utilizatorului atunci când acesta vizitează acest site web. Utilizatorul trebuie să renunțe la toate sistemele și dispozitivele pe care le utilizează pentru ca acest lucru să fie eficient. În cazul în care Utilizatorul șterge cookie-ul de excludere, cererile vor fi trimise din nou către ad:C media.

Utilizarea Facebook Pixel

Site-ul web utilizează funcția de remarketing Custom Audiences de la Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda; "Facebook").

Meta Platforms Ireland și Brushme sunt responsabile în comun pentru colectarea datelor utilizatorului în timpul integrării serviciului și pentru transferul acestor date către Facebook. Baza pentru aceasta este acordul dintre Brushme și Meta Platforms Ireland privind prelucrarea în comun a datelor cu caracter personal, care definește obligațiile relevante. Acordul este disponibil la https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. După aceasta, Brushme este, în special, responsabilă pentru îndeplinirea obligațiilor de informare în temeiul articolelor 13 și 14 din RGPD, pentru respectarea cerințelor de securitate prevăzute la articolul 32 din RGPD în ceea ce privește implementarea și configurarea tehnică corectă a serviciului, precum și pentru respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 33 și 34 din RGPD, în măsura în care încălcarea datelor cu caracter personal afectează obligațiile Brushme în temeiul acordului de prelucrare în comun. Meta Platforms Ireland Limited este responsabilă de asigurarea drepturilor persoanelor afectate în conformitate cu articolele 15-20 din GDPR, de respectarea cerințelor de securitate prevăzute la articolul 32 din GDPR în ceea ce privește securitatea serviciului, precum și de îndeplinirea obligațiilor prevăzute la articolele 33 și 34 din GDPR, în măsura în care o încălcare a protecției datelor cu caracter personal afectează obligațiile Meta Platforms Ireland în temeiul acordului de prelucrare în comun a datelor.

Scopul programului este de a direcționa vizitatorii site-ului web cu publicitate bazată pe interese în rețeaua socială Facebook. Pentru aceasta, pe site-ul web este implementată eticheta de remarketing Facebook. Această etichetă este utilizată pentru a stabili o conexiune directă cu serverele Facebook atunci când utilizatorul vizitează site-ul web. Aceasta trimite informații către serverul Facebook despre paginile Brushme pe care le-a vizitat Utilizatorul. Facebook atribuie aceste informații despre Utilizator la contul personal de Facebook al Utilizatorului. Atunci când Utilizatorul vizitează rețeaua de socializare Facebook, acestuia i se va afișa publicitate Facebook personalizată, bazată pe interese.

Datele utilizatorului pot fi transferate în SUA. Nu există o decizie de adecvare din partea Comisiei UE pentru SUA. Transferul de date se bazează, printre altele, pe clauze contractuale standard ca garanții adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal, care pot fi consultate la https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt prelucrate pe baza articolului 6, alineatul 1, litera f, din GDPR, datorită interesului legitim primordial al Brushme de a direcționa vizitatorii site-ului web cu publicitate bazată pe interese. Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment unei astfel de prelucrări a datelor sale cu caracter personal din motive legate de situația sa specifică. Utilizatorul poate dezactiva funcția de remarketing Custom Audiences aici.

Informații suplimentare privind colectarea și utilizarea datelor de către Facebook, drepturile Utilizatorului în acest sens și opțiunile de protecție a confidențialității pot fi găsite în informațiile privind protecția datelor de la Facebook la https://www.facebook.com/about/privacy/.

Utilizarea urmăririi conversiilor din Google Ads

Brushme utilizează programul de publicitate online Google Ads pe site-ul nostru web și urmărirea conversiilor (evaluarea acțiunilor de vizitare) în acest context. Google Conversion Tracking este un serviciu de analiză furnizat de Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda).

În cazul în care utilizatorul face clic pe o reclamă plasată de Google, un cookie de urmărire a conversiilor va fi stocat pe computerul utilizatorului. Aceste cookie-uri au o perioadă limitată de valabilitate, nu conțin date cu caracter personal și, prin urmare, nu sunt utilizate pentru a identifica o persoană. În cazul în care Utilizatorul vizitează anumite pagini ale site-ului web și cookie-ul nu a expirat încă, Google și Brushme pot recunoaște că Utilizatorul a făcut clic pe o reclamă și a fost redirecționat către acea pagină. Fiecare client Google Ads primește cookie-uri diferite. Prin urmare, nu este posibilă urmărirea cookie-urilor prin intermediul site-urilor web ale clienților de anunțuri.

Informațiile colectate prin cookie-urile de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie. Aici, Brushme află numărul total de utilizatori care au făcut clic pe una dintre reclamele noastre și au fost redirecționați către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, Brushme nu primește nicio informație care poate fi utilizată pentru a identifica utilizatorii.

Datele utilizatorilor pot fi transferate către serverele Google LLC din SUA. Nu există o decizie de adecvare din partea Comisiei Europene pentru SUA. Transferul de date se bazează, printre altele, pe prevederi contractuale standard ca garanții adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal, care pot fi consultate la https://policies.google.com/privacy/frameworks

și la https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt prelucrate pe baza articolului 6, alineatul 1, litera f, din GDPR, datorită interesului legitim primordial al Brushme de a direcționa vizitatorii site-ului web cu publicitate bazată pe interese. Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment unei astfel de prelucrări a datelor sale cu caracter personal din motive legate de situația sa specifică.

Utilizatorul poate dezactiva publicitatea personalizată pentru el însuși în setările de publicitate Google. Instrucțiunile pot fi găsite la https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155764?hl=en&visit_id=638336500691679595-3492828221&rd=1.

În plus, Utilizatorul poate interzice utilizarea cookie-urilor de către terți, vizitând pagina de dezactivare a Network Advertising Initiative la adresa. Informații suplimentare despre dezactivarea menționată acolo pot fi aplicate la https://www.networkadvertising.org/choices/. În acest caz, Utilizatorul nu va fi inclus în statisticile de urmărire a traficului.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate a Google pot fi găsite la https://www.google.com/policies/privacy/.


Utilizarea funcției Remarketing sau a funcției "Grupuri țintă similare" a Google Inc.

Brushme utilizează funcția de remarketing sau "grupuri țintă similare" a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda) pe site-ul nostru web.

Aplicația servește la analiza comportamentului și intereselor vizitatorilor. Google utilizează cookie-uri pentru a analiza utilizarea site-ului web, ceea ce reprezintă baza pentru publicitatea bazată pe interese. Cookie-urile înregistrează vizitele pe site-ul web, precum și date anonime privind utilizarea site-ului web. Datele personale ale vizitatorilor site-ului nu sunt stocate. Dacă vizitați ulterior un alt site web din rețeaua Google Display Network, utilizatorului i se vor afișa reclame care sunt susceptibile de a ține cont de produsele și zonele de informații pe care utilizatorul le-a vizitat anterior.

Datele utilizatorului pot fi transferate pe serverele Google LLC din SUA. Nu există o decizie de adecvare din partea Comisiei UE pentru SUA. Transferul de date se bazează, printre altele, pe clauze contractuale standard ca garanții adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal, care pot fi consultate la https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt prelucrate pe baza articolului 6, alineatul 1, litera f, din GDPR, datorită interesului legitim primordial al Brushme de a direcționa vizitatorii site-ului web cu publicitate bazată pe interese. Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment unei astfel de prelucrări a datelor sale cu caracter personal din motive legate de situația sa specifică.

Utilizatorul poate dezactiva permanent utilizarea cookie-urilor Google accesând link-ul de mai jos și descărcând și instalând plug-in-ul furnizat acolo: https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656?hl=en&visit_id=638336500691679595-3492828221&rd=1.

În plus, Utilizatorul poate interzice utilizarea cookie-urilor de către terți accesând pagina de dezactivare a Network Advertising Initiative la adresa https://www.networkadvertising.org/choices/ și aplicând informațiile suplimentare de dezactivare furnizate acolo.

Mai multe informații privind remarketing-ul Google și declarația de protecție a datelor corespunzătoare pot fi găsite la adresa https://www.google.com/privacy/ads/.


DREPTURILE UTILIZATORULUI ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ DE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN TEMEIUL GDPR

Dreptul la informare

Brushme este pregătită să furnizeze Utilizatorilor informații despre care dintre datele lor personale sunt prelucrate.

În cazul în care Utilizatorul dorește să știe care dintre datele sale cu caracter personal sunt prelucrate de Brushme, Utilizatorul poate solicita astfel de informații în orice moment, inclusiv prin contactarea Administrației. Lista datelor pe care Brushme trebuie să le furnizeze Utilizatorului poate fi găsită în articolele 13 și 14 din GDPR. În același timp, Utilizatorul care apelează trebuie să informeze Brushme cu privire la cerințele sale specifice, astfel încât Brushme să poată lua în considerare în mod legal cererea și să ofere un răspuns.

În cazul în care Brushme nu poate identifica identitatea Utilizatorului prin schimbul de mesaje electronice sau atunci când contactează Utilizatorul prin telefon, sau în cazul unor îndoieli rezonabile cu privire la identitatea Utilizatorului, Brushme poate solicita Utilizatorului să furnizeze un document de identitate. Numai în acest fel Brushme poate evita dezvăluirea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului către o persoană care se poate da drept Utilizator.

Brushme procesează solicitările în cel mai scurt timp posibil, dar în același timp solicită să se țină cont de faptul că furnizarea unui răspuns complet și legal cu privire la datele cu caracter personal este un proces complex care poate dura până la o lună.

Dreptul de a corecta datele utilizatorului

În cazul în care Utilizatorul descoperă că unele dintre datele cu caracter personal prelucrate de Brushme despre el/ea sunt incorecte sau neactualizate, Utilizatorul are dreptul de a informa Brushme despre acest lucru. În acest caz, Brushme poate solicita Utilizatorului să furnizeze un document de identitate.

În cazul în care Utilizatorul intenționează să corecteze datele cu caracter personal prelucrate de Brushme, acesta poate să le editeze el însuși prin conectarea la contul său personal în serviciul online sau prin contactarea Administrației site-ului web.

În unele cazuri, Brushme nu poate modifica datele cu caracter personal ale Utilizatorului. În special, acesta poate fi cazul în care datele cu caracter personal ale Utilizatorului au fost deja utilizate în procesul de executare a contractului și/sau acestea sunt cuprinse într-un document fiscal executat în conformitate cu legislația fiscală și nu pot fi corectate.


Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și dreptul de a fi uitat

În cazul în care Brushme prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe baza consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (în special, în scopul trimiterilor de marketing/publicitate), prelucrarea ulterioară poate fi oprită în orice moment. Este suficient să retrageți consimțământul pentru o astfel de prelucrare.

De asemenea, utilizatorul își poate exercita dreptul de a fi uitat. În cazurile prevăzute la articolul 17 din GDPR, Brushme va distruge datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe care le prelucrează, cu excepția datelor cu caracter personal pe care Brushme este obligată să le păstreze în conformitate cu cerințele legii.

De asemenea, în acest caz, în scopuri de securitate, Brushme poate solicita Utilizatorului să furnizeze un document de identitate.

Cerere de încetare a prelucrării (dreptul de a limita prelucrarea în conformitate cu articolul 18 din GDPR);

Cerere de transfer de date către un alt administrator (dreptul de a transfera date în conformitate cu articolul 20 din GDPR);

Obiecție la prelucrarea datelor sale cu caracter personal (dreptul de a se opune în conformitate cu articolul 21 din GDPR).

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Brushme garantează protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor confidențiale împotriva pierderii sau distrugerii accidentale, împotriva prelucrării ilegale, inclusiv distrugerea ilegală sau accesul ilegal la datele cu caracter personal care nu sunt prevăzute de termenii prezentei Politici.

Brushme utilizează exclusiv resurse sigure și securizate pentru a stoca informații confidențiale și date cu caracter personal, inclusiv medii cloud.

Brushme utilizează un program cuprinzător de securitate a datelor, care include măsuri de securitate administrative, fizice și tehnologice rezonabile din punct de vedere comercial, pentru a proteja informațiile personale ale Utilizatorului împotriva accesului neautorizat, utilizării, distrugerii, modificării sau divulgării neautorizate sau accidentale.

În calitate de operator de date, Brushme ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura că sunt procesate în mod implicit numai acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific de prelucrare.


SCHIMBUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE BRUSHME

Brushme poate furniza date de utilizator:

- angajaților săi care trebuie să aibă acces la date pentru a putea îndeplini obligațiile sau acțiunile noastre în numele Utilizatorului;

- entităților juridice care prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului în numele Brushme și care participă la desfășurarea activităților Brushme, și anume::

-subcontractanții noștri care sprijină Brushme în executarea contractelor, a comenzilor și a serviciilor pentru clienți, de exemplu, în procesarea corespondenței sau în procesul de deservire a clienților, sau în operarea magazinelor de vânzări, sau alți intermediari în vânzarea produselor noastre, inclusiv servicii sau experți care acționează în numele nostru;

-agențiile de publicitate sau alte organizații care organizează sau desfășoară, sau cooperează cu, sau care sunt intermediari în organizarea sau desfășurarea campaniilor de marketing Brushme;

- organizații care operează sistemele TIC ale Brushme sau care furnizează facilități TIC, inclusiv platforme IT sau locații de servere sau site-uri web;

-entitățile juridice care furnizează Brushme servicii de consultanță, consiliere, audit sau asistență juridică, fiscală și contabilă;

-agențiile de cercetare care acționează în numele Brushme;

-entitățile care furnizează Brushme servicii legate de siguranța persoanelor și a bunurilor;

-agențiile de publicitate sau organizațiile care desfășoară sau organizează, cooperează sau acționează ca intermediari în desfășurarea sau organizarea campaniilor de marketing ale Brushme, sau cooperează cu acestea în cadrul serviciului clienți sau în operarea magazinelor de vânzări sau alte entități care sunt intermediari în vânzarea bunurilor noastre, inclusiv a serviciilor - pentru calcularea salariului care li se cuvine;

-organizații care operează servicii poștale și de curierat - pentru livrarea corespondenței sau a coletelor (în special, DHL Group, General Logistics Systems BV, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, InPost S.A.);

-organizații care efectuează transport de mărfuri sau care furnizează servicii de expediere de mărfuri - pentru livrarea de transporturi de mărfuri;

- entități care desfășoară activități de plată (bănci, instituții de plată, sisteme de plată, în special sistemul de plată Mollie );

-entități care desfășoară activități de creditare (bănci) - pentru acordarea de împrumuturi pentru achiziționarea de produse Brushme;

-societățile de asigurări - pentru asigurarea transportului de mărfuri;

-entitățile comerciale care achiziționează creanțe în cazul neplății prețului pentru bunurile achiziționate sau a unui comision pentru executarea comenzii la timp sau a altor sume datorate către Brushme.

MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI

1. Orice modificări pe care Brushme le poate face în viitor la această Politică de confidențialitate vor fi publicate pe Site. Noii termeni pot fi afișați pe ecran, iar Utilizatorului i se poate cere să îi citească și să îi accepte pentru a continua să utilizeze oricare/toate serviciile Brushme. Utilizarea în continuare a Site-ului web după o astfel de actualizare va însemna că Utilizatorul Site-ului web a fost de acord cu Politica de confidențialitate și/sau cu orice modificări aduse acesteia prin acțiunile sale.

INFORMAȚII DE CONTACT

14.1. Pentru probleme legate de protecția datelor cu caracter personal, confidențialitate sau orice alte întrebări, comentarii sau sugestii referitoare la această Politică, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail support@brushme.com

Coș de cumpărături

Nu aveți niciun produs în coș.